Spring naar inhoud

Het jaar 2020 in Vogelvlucht

Het jaar 2020 in Vogelvlucht

In 2020 heeft VNN aan meer dan 9100 mensen hulp aan geboden op het gebied van:

  • Preventie, interventie en bemoeizorg
  • Poliklinische en klinische behandeling
  • Begeleid wonen
  • Verslavingsreclassering
Factsheet VNN 2020

Volgend hoofdstuk: 2 Profiel VNN